Prowadzisz działalność?

Ubezpiecz się od zagrożeń, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu. Jesteś człowiekiem biznesu dlatego też myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane decyzje.

Ubezpieczenia najlepsze w mieście - firma

Wykupując polisę dla swojego przedsiebiorstwa, możemy zabezpieczyć min.:

 • budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • wszelkiego rodzaju mienie ruchome, wyposażenie tj. maszyny, urządzenia, biurka, szafy, regały itp.
 • nakłady inwestycyjne, czyli środki jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu do wykonywania określonej pracy.
 • mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz od wszelkich ryzyk np. rozmrożenia, pożaru czy kradzieży,
 • pieniądze lub biżuterię od ognia, kradzieży oraz rabunku w czasie transportu,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz, przedmioty przyjęte do sprzedaży komisowej itp.
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych, reklamy świetlne, neony
 • nisko-cenne składniki majątku,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności
 • oraz wiele innych świadczeń, które po przeprowadzonej rozmowie z klientem ustalamy indywidualnie.

Oprócz majątku firmy tj. nieruchomości, ruchomości czy OC prowadzonej działalności zajmujemy się również przygotowywaniem oraz sprzedażą ubezpieczeń flotowych posiadanych przez Klienta pojazdów.

Scroll to top