Samochód

Ubezpieczenie samochodu to nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC. Przeczytaj co jeszcze możemy Ci zaproponować jako Ubezpieczenia najlepsze w mieście.

Przeczytasz tu o ubezpieczeniu:

 • OC komunikacyjnym
 • AC (autocasco)
 • Asistance
 • NNW kierowców i pasażerów
 • szyb w pojeździe

OC komunikacyjne

Ubezpieczenia najlepsze w mieście

Jest to  ubezpieczenie obowiązkowe. Gwarantuje pokrycie kosztów z Twojej polisy za szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu, a także chroni mienie jak i zdrowie czy życie osób poszkodowanych w przypadku gdy sprawcą jest właściciel bądź kierowca ubezpieczonego auta.

Kupując samochód pamiętaj aby najpóźniej w dniu jego rejestracji wykupić polisę OC.

Zakres tego ubezpieczenia reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG oraz PBUK – jest jednakowy u wszystkich ubezpieczycieli.

O tym ubezpieczeniu nie można zapominać, ponieważ za brak polisy UFG nakłada kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Wg danych na stronie UFG wysokość kar kształtuje się następująco: [link]

AC (autocasco)

Ubezpieczenia najlepsze w mieście
Ubezpieczenia AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od OC komunikacyjnego zapewni odszkodowanie właścicielowi pojazdu w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, a także jego wyposażenia.

Polisa AC obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia,
 • zdarzeń losowych (pożar, wybuch, zatopienie, działania sił przyrody tj. wiatr),
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • zderzenia się pojazdów,
 • zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek),
 • uszkodzenia auta przez osoby trzecie.

Wysokość składki AC uzależniona jest od tego jaki zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybierzesz.

Należy też pamiętać, że Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że kradzież auta jest wynikiem niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce) albo, że spowodowana kolizja była przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

ASISTANCE

Ubezpieczenia najlepsze w mieście - assistance
Assistance

Jest to również dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które najczęściej oferowane jest przez ubezpieczycieli w pakiecie z polisą OC lub AC.

Warto się na nie zdecydować ponieważ zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub wypadku.

Zakres obejmuje nie tylko holowanie. Gwarantuje również:

 • wsparcie techniczne,
 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • wymianę koła,
 • parking,
 • pojazd zastępczy,
 • nocleg,
 • pomoc tłumacza przebywając za granicą
 • oraz wiele innych w zależności od wybranego zakresu świadczeń.

Zakres ten często obejmować może również pomoc medyczną, a nawet prawną, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta.

Przed wykupieniem Asistance należy sprawdzić, czy limity holowania odpowiadają oczekiwaniom kierowcy oraz czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewni pomoc tylko po kolizji, czy również w przypadku awarii auta.

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenia najlepsze w mieście - NNW
Ubezpieczenia najlepsze w mieście – NNW

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Szyb w pojeździe

Ubezpieczenia najlepsze w mieście
Ubezpieczenie szyb

Wykupując to świadczenie naprawa bądź wymiana uszkodzonej szyby (czołowej, bocznych lub tylnej) nie będzie skutkować utratą zniżek w AC.

Scroll to top